Obchodní podmínky a ustanovení kupní smlouvy

 
 
Úvod > Ustanovení kupní smlouvy
 
 
 
 

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.proficyklodresy.cz

Provozovatel internetového obchodu je Cycling sport s.r.o.

Bankovní spojení:
Česká spořitelna
Č.účtu/kód: 2175847093/0800
VS: číslo faktúry

Cycling Sport s.r.o.
IČO: 48148164
DIČ: 2120080006

Nejsme platcem DPH.
Všechny ceny v našem obchodě jsou uváděny bez DPH a jsou konečné.

Potvrzením a odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, dodacími podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.


Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Přijetí objednávky prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na e-mailovou adresu zadanou kupujícím v objednávkovém formuláři. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit na základě dohody smluvních stran.


Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem požadovaných údajů. Tyto údaje jsou nezbytné pro vystavení daňového dokladu a doručení zboží.

Vyplněním registračního formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi zacházeno v souladu se zákonem č. 428/2002 Sb. Tyto informace nejsou poskytovány třetí straně. Kupující může písemně požádat o odstranění osobních údajů z databáze společnosti.

 

prodávající

  • Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky nebo při potvrzení o přijetí platby. Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží vždy daňový doklad, který slouží současně jako záruční list.

 

  • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

 

  • Prodávající si vyhrazuje právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. K takovému odstoupení od kupní smlouvy může dojít v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že taková situace nastane, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 10 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

 

 kupující

  • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou fakturační i poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno, správný kontaktní e-mail a telefon.

 

  • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující obeznámen při vyplňování objednávky.

závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence

Potvrzením a odesláním objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží a dopravy uvedené v potvrzení objednávky, pokud nebylo v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze