Záruční podmínky

Standardní délka záruky na zboží je 24 měsíců ode dne doručení zboží kupujícímu a tato délka záruky se vztahuje bez výjimky i na outletové/výprodejové zboží.

• Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

• Pokud byla reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši od okamžiku převzetí nového zboží.

• Záruka zaniká i v případě, že kupující provedl podstatné změny nebo úpravy bez vědomí zhotovitele.

• Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě.

Kupující je povinen si zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Pokud budou taková poškození zjištěna, je kupující tuto skutečnost povinen neprodleně nahlásit prodávajícímu. Za vady vzniklé přepravcem prodávající neručí.